DSP1200 智能D类数字功放机

DSP1200 智能D类数字功放机

发布时间:2018-01-09

所属分类:2通道功放

生产厂家:济南惠声惠影影音科技有限公司

产品价格:来电咨询

产品详情产品询盘
 
    DSP数字功放产品特点
    1.2×2 DSP处理模块 24BIT 48KHZ采样 32位DSP芯片处理
    2.1个出厂预设 32个用户储存预设模式
    3.带USB和RS485远程控制端口,可联机参数调整
    4.软件和硬件可单独设置ID,最多可级联254台机器
    5.单独预设文件保存和整机数据上传下载功能
    6.立体声,桥接,并联,分频模式可选
    7.自带信号发生器,可输出正弦波和粉红噪声,白噪声信号用来测试系统
    8.通道之间可互相COPY数据,脱机状态下也可操作